23. veebruar 2016

Kirjatehnika äpi tagasiside Kiili Gümnaasiumi klassiõpetajatelt

Kas kirjatehnika äpp on õppetöös rakendatav?
„On I ja II klassis“
„On rakendatav. Saab kasutada kirjatehnika õppimisel. Annab lastele vaheldust.“
„Jah. Eriti tuleb kasuks see, et video näitab täpselt ära, kuidas tähte kirjutada.“
„Kirjatehnika äpp võib kasutada tunni huvitavamaks muutmisel näiteks kordamise/ kinnistamise faasis (kuna koolis on tahvlitel palju kasutajaid, siis ei ole selle programmi kasutamine kindlasti igapäevaselt reaalselt teostatav).“
„On rakendatav. Lastele on vaja lihtsalt puutetundlike pliiatseid. Näpuga ei tule nii ilusti välja.“
„Õppetöö mitmekesistamiseks on ikka rakendatav.“
„Kirjatehnika äpp on õppetöös rakendatav. Videod toetavad tähekuju õppimist. Nutikas on äppi kasutada ka kirjatähtede kordamisel (kirjutades enne tähe ja siis kontrolliks videod vaadata).“

Kas kirjatehnika äpp leiaks kasutust ka väljaspool õppetööd?
„Arvan et koolieelikute seas oleks see väga tõhus äpp. Lasteaia vanem rühm“
„Kindlasti leiaks. Lapsevanemad küsisid kohe, et mis äpiga on tegemist, et saaksid ka kodus harjutada. Ka lastele läks see väga peale ja mõni ütles, et ta tahab seda kodus ka proovida.“
„Väljaspool õppetööd saab äppi kasutada tähtede kordamiseks ja harjutamiseks.“
„Lapsed iseseisvalt arvatavasti seda äppi ei kasuta. Võiks olla rohkem mängulisem.“
„Väljapool õppetööd võiks soovitada lastele, kellele muidu kirjutamine eriti ei meeldi. Näiteks kodus tähekujude harjutamiseks.“
„Pigem võiks toetada kodust kirjatehnika harjutamist“
„Võib olla nendele õpilastele, kellel kirjatehnikaga rohkem tegemist, saaksid ka kodus harjutada.“

Ettepanekud kirjatehnika äpile
„Kindlasti peaks õigete võtete õppimisel kasutama nn netipliiatsit, kuna oluline on ka kirjutusvahendi õige hoid.“
„Kiri, millega tähte saab kirjutada, võiks olla paksem. Pliiats võiks olla, siis lähedasem reaalsele kirjutamisele. Esileht võiks olla värvilisem ja suurema kirjaga. Lapsed oleksid soovinud taustaks lõbusat muusikat. Äpp võiks õpetada ka joonistama.“
„Õpilastele äpp meeldis. Nad leidsid, et numbreid on lihtsam kirjutada, tähtede kirjutamisel hakkas käsi värelema. Ettepanekud - pliiats, millega kirjutada võiks jämedam olla ning tähtede kirjutamisel peaks olema kirjutatava tähe rida samal kõrgusel, mis ettenäidatud täht.“
„Ise joonistatava tähe joon võiks olla paksem. Samasugune nagu näidisel. 2. Näidise ja ise kirjutatud tähe taustal olevad jooned peaksid ühtima. Hetkel erinevad. 3. Ise kirjutatud tähte võiks programm parandada. Või kui joonistatakse nägusid vms, siis võiks programm märku anda ebasobivast kujundist. 4. Et äpp oleks mängulisem, võiks olla lapsel võimalus seal punkte koguda või saada preemiat.“
„Paksem joon.“
„Arvan, et võiks tähe jooned ühtlustada. Videol ja näidisel oleks täpsed ühed jooned , siis ei teki lapsel segadust kuhu joone vahele ta kirjutama peaks.“
„Kirjatehnikat peaks harjutama nii, et seda saaks teha pliiatsiga, siis jääb liigutus paremini käe sisse.“


Kirjavahetust tehes selgus,et kõik osalejad Kiili Gümnaasiumis olid üsna üht meelt. Arvati, et arenguruumi on veel. Neile meeldis juba see, et see on Eesti oma.


Kiili Gümnaasiumi koduleht https://kiilikool.edupage.org ja facebook www.facebook.com/kiili.gymnasium

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar