29. veebruar 2016

Kirjatehnika äpp

Tegime äpis suuremad muudatused ja jätsime alles joonistähed ja numbrid. Antud äppi on võimalik kindlasti kasutada lasteaias koolieelikutega ja 1. klassi õpilastega.
Äpp: Joonistähed ja numbrid 15.86MB
Link failile: https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B5ZXkmzqsIw9OUx0NVBTdGZxcEE

Kirjatehnika äpp beta versioon koos muudatustega
Kirjatehnika äpp beta ver, 13.5MB

Meil on lootus, et kirjatehnika äppi arendatakse kevadel edasi TLÜ tudengite poolt.

Kui kunagi said lapsed teada "Mõmmi ja aabitsa" lastesaatest, milline on tähekuju  siis nüüd on võimalik äpis näha, kuidas tähti õigesti kirjutada! :)

28. veebruar 2016

Kirjatehnika äpi tükeldamine?

Pühapäev algas tegusalt. Võtsime otsuse vastu, et kirjatehnika äpi teeme väiksemaks ehk ühe asemel tuleb kaks äppi:
  1. Joonistähed ja numbrid
  2. Suured ja väikesed kirjatähed
Alustasime kirjatähtede äpi loomisega, kuna seal on rohkem animatsioone kui joonistähtede ja numbrite äpis.

Ootused olid suured aga kahjuks saime teada, et isegi ainult kirjatähtede äpis on maht liiga suur. Võime öelda, et meie katse nurjus. Või pigem saime teada, et meie jaoks kergem lahendus ei toimi?

27. veebruar 2016

Muudatused tagasisidede põhjal

Tagasiside äpile saime viielt koolilt ja ühelt lasteaialt.
Meil on hea meel, et äpp on saanud positiivse tagasiside ja pöörati tähelepanu ka nõrkadele kohtadele.

Tegime äpis väikesed muudatused:
  •  kirjutamise joone muutsime topelt jämedamaks
Joone paksus 2.0
Joone paksus 3.0
Joone paksus 4.0
Joone paksus 5.0
Joone paksus 6.0
Tagasisidest tuli välja, et võiks pliiatsijoon olla paksem. Tegime erinevad joonejämedused alates 2.0 kuni 6.0. Otsustasime, et 4.0 on piisav - algselt oli 2.0. Kas liiga jämeda joonega kirjutades väiksemal pinnal on tähe kumerused, näiteks kirjatäht b, nähtavad? 4.0 jämedus oli selleks piisav :)
  • äpp võiks olla värvilisem
Lisasime äpile värve - needki eesmärgiga.
1) Tähtede nuppudele lisasime värvid punane, sinine, roheline ja must.
Ennem
Pärast
               * Punased - täishäälikud
               * Sinised - kaashäälikud
               * Rohelised - sulghäälikud
               * Mustad - võõrhäälikud
Sellega kaasnes probleem. Nimelt must kiri mustal taustal ei paista hästi välja. Meile tundus, et kollane on see värv, mis paistab erinevatel värvitoonidel hästi välja.
2) Numbrite nuppudele lisasime värvid punane ja sinine
Ennem
Pärast
               * Punased - paarisarvud
               * Sinised - paaritud arvud
3) Avalehele pildid
Ennem
Pärast
Pilditöötlust tegime Paint.NET programmiga. Äpi avalehele pildid võtsime äpist.
  • Tekst võiks olla suurem
Äpi nuppudel oleva teksti suurendasime 14lt 18 kirjasuuruse peale. Avalehel muutsime kirjasuuruse 26le.
  • kõik tähed ja numbrid ei tulnud lahti, st ei tööta (ei tule harjutusvideot kõrvale). 
Jah, siiani ei ole veel leidnud lahendust, et kõik tähed ja numbrid laadida ühte äppi. Veel on aega 2 päeva.Äpi katsetamiseks on aktiivsed tähed A - H ja numbrid 0 - 4.  

Juhul kui see meil ei õnnestu siis teeme valmis kaks äppi. Üks äpp on joonistähtede ja numbritega ja teine äpp on suured ja väikesed kirjatähed. 

*** Mitmetest koolidest tuli tagasiside, et peaks kasutama nutipliiatsid, mis tagaks kirjutusvahendi õige hoiu. Jah, äpis on mugavam kirjutada nutipliiatsiga aga arvame, et äpp on rohkem abiliseks tähesuuna kirjutamiseks. Kas äpiga saab ilusa käekirja? Seda tuleb vist rohkem harjutada paberi ja pliiatsiga. Kui paberile kirjutame siis toetame kätt paberilehele...mida nutivahendil teha ei saa. Nii kui tahvlile toetame käe siis toimub mingisugune tegevus, näiteks nupule vajutus, kirjutamine vms.

Loodame väga, et meie loodud äpp on koolitunnis kasutatav ja tuletab meelde isegi täiskasvanutele, kuidas tähti õigesti kirjutada. 

Meil on lootus, et meie äppi arendatakse edasi :) 

24. veebruar 2016

Kirjatehnika äpi tagasiside Hagudi Põhikoolist ja Juuru Eduard Vilde Koolist

„Lapsed olid sillas ja ka lasteaia lapsed, see oli Hagudis. Kuna lasin käed tõsta, kellel on kodus tahvel, siis enamusel oli ja jagasin äppi neil, et saaksid usinasti kodus harjutada. Väga lahe asi igatahes meeldis nii lastele kui ka õpetajatetele.“


Kas kirjatehnika äpp on õppetöös rakendatav?
„Kirjatehnika äppi on võimalik väga edukalt kasutada õppetöös, sest see innustab lapsi tähti harjutama. Tunnis olid nad väga agarad kaasa lööma ja kohe tahtsid seda ka oma tahvlisse saada, et kodus harjutada.“

Kas kirjatehnika äpp on õppetöös rakendatav?
„Kindlasti leiaks kasutust ka lasteaia vanemas rühmas. Hagudi Põhikooli lasteaias tutvustasin seda oma tahvli peal ja kohe käed püsti, kas saaks emmele-issile ka teada anda, et kuidas endale seda saada. Huvi oli ikka kohe näha, kui said proovida ja ise katsetada. Motiveerib kindlasti tähti harjutama nii lasteaiaealistel kui ka kooli alustavatel õpilastel.“

Kas koolil on olemas Android-nutiseade?         
„Koolil on plaanis osta/laenata tahvlid, et saaks muudki põnevat nendega teha lisaks kirjatehnikaäpile.“

„Klassiõpetajatele meeldis see nii Hagudi Põhikoolis, kui ka Juuru Eduard Vilde Koolis. Jõudu ja edu arendamisel! Väga vajalik asi, millega tegelete!“


Hagudi Põhikooli koduleht www.hagudi.ee ja facebook www.facebook.com/hagudipohikool
Juuru Eduard Vilde Kooli koduleht www.juuru.edu.ee

23. veebruar 2016

Kirjatehnika äpi tagasiside Kuusalu Keskkoolist

„Õpetaja ütles, et mõte on väga hea, laps saab harjutada ja kõige ilusama variandi jätab alles või tõmbab ringi ümber. Igas klassis on mõni selline laps, kellel ei tule tähed ja numbrid ilusti välja.“


Kuusalu Keskkooli koduleht www.kuusalu.edu.ee ja facebook www.facebook.com/kuusalukk

Kirjatehnika äpi tagasiside Pirita Kose Lasteaiaõpetajatelt

„Lastele väga meeldis ja tahtsid kirjutada just oma nime algustähte. Nii et tasuks edasi teha. Küsisin lastelt kas nad on sellist mängu varem saanud mängida-vastus oli ei.“
Pildistas Eve Saare. 
Pilte tohtisime kasutada juhul kui teeme näod uduseks. Pilte töötlesime PaintNET programmiga.

Ettepanekud:
"Õpetajad proovisid ja soov oli, et pliiatsi joon oleks paksem“


Pirita Kosa Lasteaia koduleht www.tallinn.ee/est/pirita-kose-lasteaed

Kirjatehnika äpi tagasiside Tabasalu Ühisgümnaasium klassiõpetajatelt

„Põhimõte näidata lapsele, kuidas käib, aga ei näita lapsele, kas ta tegi õigesti või valesti."
"Kõik tähed ei tulnud lahti, st ei tööta (ei tule harjutusvideot kõrvale). Lapsed muutuvad rahutuks, kui täht ei avane. Kas äpp on pooleli?“
„Tahaks tagasisidet/kontrolli kasutajale. Kas on mõeldud, et sinisega kirjutab laps ja õpetaja parandab punasega? Miks on värvid sinine ja punane? Kas lihtsalt, et õpilane saab erinevaid värve kasutada?“
„Õpilase pliiats võiks olla sama paks kui see näidispliiats. Mõte vist joonistada nutipliiatsiga, mitte näpuga, siis tuleb ka õige pliiatishoid.“
„See on hea, et numbritega õpetab, mis järjekorras tuleb tähte joonistada.“
„Seda äppi saaks kasutada kodus tähti ja numbreid õpetades (ka enne kooli tulekut, et teeksid numbreid ja tähti õigetpidi).“
„Kommentaarid: kasutaks kordamiseks, ajatäiteks, esmakordseks õppimiseks ei kasutaks, sest ei asenda kirjutusvahendit; teine õp ütles, et kõigepealt näitaks tahvlil, siis tahvelarvutil ja siis teeksid vihikusse.“
„Muidu tundub hea äpp, võimalusel kasutaksid, kuid kindlasti tahaksid nutipliiatsit.“
„Õpetajad tahtsid äppi testides näha eelkõige neid tähti, millega õpilased eksivad, kuid need tähed ei töötanud.“


Tabasalu Ühisgümnaasiumi koduleht http://tyg.edu.ee

Kirjatehnika äpi tagasiside Kiili Gümnaasiumi klassiõpetajatelt

Kas kirjatehnika äpp on õppetöös rakendatav?
„On I ja II klassis“
„On rakendatav. Saab kasutada kirjatehnika õppimisel. Annab lastele vaheldust.“
„Jah. Eriti tuleb kasuks see, et video näitab täpselt ära, kuidas tähte kirjutada.“
„Kirjatehnika äpp võib kasutada tunni huvitavamaks muutmisel näiteks kordamise/ kinnistamise faasis (kuna koolis on tahvlitel palju kasutajaid, siis ei ole selle programmi kasutamine kindlasti igapäevaselt reaalselt teostatav).“
„On rakendatav. Lastele on vaja lihtsalt puutetundlike pliiatseid. Näpuga ei tule nii ilusti välja.“
„Õppetöö mitmekesistamiseks on ikka rakendatav.“
„Kirjatehnika äpp on õppetöös rakendatav. Videod toetavad tähekuju õppimist. Nutikas on äppi kasutada ka kirjatähtede kordamisel (kirjutades enne tähe ja siis kontrolliks videod vaadata).“

Kas kirjatehnika äpp leiaks kasutust ka väljaspool õppetööd?
„Arvan et koolieelikute seas oleks see väga tõhus äpp. Lasteaia vanem rühm“
„Kindlasti leiaks. Lapsevanemad küsisid kohe, et mis äpiga on tegemist, et saaksid ka kodus harjutada. Ka lastele läks see väga peale ja mõni ütles, et ta tahab seda kodus ka proovida.“
„Väljaspool õppetööd saab äppi kasutada tähtede kordamiseks ja harjutamiseks.“
„Lapsed iseseisvalt arvatavasti seda äppi ei kasuta. Võiks olla rohkem mängulisem.“
„Väljapool õppetööd võiks soovitada lastele, kellele muidu kirjutamine eriti ei meeldi. Näiteks kodus tähekujude harjutamiseks.“
„Pigem võiks toetada kodust kirjatehnika harjutamist“
„Võib olla nendele õpilastele, kellel kirjatehnikaga rohkem tegemist, saaksid ka kodus harjutada.“

Ettepanekud kirjatehnika äpile
„Kindlasti peaks õigete võtete õppimisel kasutama nn netipliiatsit, kuna oluline on ka kirjutusvahendi õige hoid.“
„Kiri, millega tähte saab kirjutada, võiks olla paksem. Pliiats võiks olla, siis lähedasem reaalsele kirjutamisele. Esileht võiks olla värvilisem ja suurema kirjaga. Lapsed oleksid soovinud taustaks lõbusat muusikat. Äpp võiks õpetada ka joonistama.“
„Õpilastele äpp meeldis. Nad leidsid, et numbreid on lihtsam kirjutada, tähtede kirjutamisel hakkas käsi värelema. Ettepanekud - pliiats, millega kirjutada võiks jämedam olla ning tähtede kirjutamisel peaks olema kirjutatava tähe rida samal kõrgusel, mis ettenäidatud täht.“
„Ise joonistatava tähe joon võiks olla paksem. Samasugune nagu näidisel. 2. Näidise ja ise kirjutatud tähe taustal olevad jooned peaksid ühtima. Hetkel erinevad. 3. Ise kirjutatud tähte võiks programm parandada. Või kui joonistatakse nägusid vms, siis võiks programm märku anda ebasobivast kujundist. 4. Et äpp oleks mängulisem, võiks olla lapsel võimalus seal punkte koguda või saada preemiat.“
„Paksem joon.“
„Arvan, et võiks tähe jooned ühtlustada. Videol ja näidisel oleks täpsed ühed jooned , siis ei teki lapsel segadust kuhu joone vahele ta kirjutama peaks.“
„Kirjatehnikat peaks harjutama nii, et seda saaks teha pliiatsiga, siis jääb liigutus paremini käe sisse.“


Kirjavahetust tehes selgus,et kõik osalejad Kiili Gümnaasiumis olid üsna üht meelt. Arvati, et arenguruumi on veel. Neile meeldis juba see, et see on Eesti oma.


Kiili Gümnaasiumi koduleht https://kiilikool.edupage.org ja facebook www.facebook.com/kiili.gymnasium

10. veebruar 2016

Kirjatehnika äpi tagasiside saamiseks koolidelt ja lasteaedadelt

Kirjatehnika äpi tagasiside saamiseks teistelt koolidelt ja mõnedelt lasteaedadelt tegime mini küsimustiku.

Küsimusi on kokku neli, millele vastata saab vabas vormis:
  1. Kas kirjatehnika äpp on õppetöös rakendatav? Palun näiteid.
  2. Kas kirjatehnika äpp leiaks kasutust ka väljaspool õppetööd? Palun näiteid.
  3. Klassiõpetajate ettepanekud kirjatehnika äpile.
  4. Kas koolil on olemas Android-nutiseade?
Millised koolid ja lasteaiad osalevad äpi katsetamises? 
Kindlat valikut ei olegi. Juhendaja Maris aitab meid. Saadab e-kirja ja Facebooki kaudu tuttavatele õpetajatele äpi QR-koodi ja küsimused.

Koolide vastused postitame tsitaatidena eraldi plogipostitustes.

7. veebruar 2016

Kirjatehnika äpp beta versioon

Vähendasime äpi mahtu, et genereerida äpist QR-kood. Täpsemalt kustutasime videod.
Alles jätsime ainult tähed A - H ja numbrid 0 - 4. 
Kirjatehnika äpp beta ver. 9.32MB
QR-koodi  tegime leheküljel www.the-qrcode-generator.com, et lihtsustada äpi saamist telefoni.

Juhul kui QR-kood ei tööta siis link failile: https://drive.google.com/file/d/0B5ZXkmzqsIw9dUNVWk42bF9KenM/view?usp=sharing

Edasi on plaan teavitada paari kooli ja lasteaedu, kus tutvutakse loodud äppi ja annavad tehtule tagasisidet.

Miks beta? Sest kindlasti on plaanis äpp täies mahus valmis saada, kus on kodu tähestik - kas siis loome eraldi äpid või teeme juhendaja Kaido soovituste järgi, mis pidi keerukam olema.

1. veebruar 2016

Äpi genereerimine nutiseadmele

Me saime teada, et meie fail on liiga mahukas. Meil ei õnnestu seda luua (Build).


Tuleb teade:

Meil on tunne, et kui tahame kogu tehtud tööd äpiks luua siis tuleb seda "tükeldada". Nimelt teeme kaks äppi, kus ühes on ainult kirjatähed ja teises on joonistähed ja numbrid. 

Selleks proovime esialgu valmistööst koopia teha ja üleliigsed lehed (Screen) ära kustutada.

Kahju kohe :S