28. detsember 2015

Mobiiliäpi kavandamine

Puhatud on juba nädal ja jõuludki möödas. Aeg hakata mobiiliäpiga tegelema.

Kõigepealt tegime äpist kavandi, et endalgi plaan paigas oleks ja teaksime kus miskit asub.

Järgmiseks tuli välja selline plaan:
1) Äpi avalehel on kaks valikut: tähtede või numbrite kirjutamine. Täienduseks on ka äpi kohta selgitus/täpsustus - kes tegid, mis eesmärgil, kelle jaoks ja mis otstarbel.

Äpi avaleht
 2) Valides tähtede kirjutamine saab  valida, mis tähte harjutada, mis värviga kirjutada ja pisemate vigade eemaldamiseks kustutamine kustutuskummiga. Tähe kirjutamise valikuks teeb huvitavaks see, et on võimalik veel valida väikese ja suure kirjatähe ning ka joonistähe vahel. 

Äpi tööleht on jagatud kolmeks:
  • Vasakul pool on video, mis näitab tähe kirjutamist. Video on ülekandena YouTubest, see tähendab, et äpi kasutamisel peab olema interneti ühendus. Me võiks videoid proovida ka äppi panna aga arvame, et see võtaks liiga palju nutiseadme mahtu. Esialgne plaan jääb YouTube kasuks. 
  • Keskmises osas on ette antud punktiirjoontega täht, mida saab üle kirjutada.
  • Paremal pool on tühi leht, kus saab vaba käega ise kirjutada 
Kahel viimasel variandil on üleval vasakus nurgas prügikast, mille kasutamisel kustutatake kogu kirjutatu.

Kirjatähtede kirjutamisel on abiks abijoontega jooneline taust ja joonistähtede kirjutamisel on kasutusel tavaline jooneline taust.

Tähtede kirjutamise vaade
 3) Valides numbrite kirjutamine on kõik üldiselt sama kui tähtede kirjutamisel... puudub valikust, kas väike, suur kirjatäht või joonistäht.

Äpi tööleht on samuti jagatud kolmeks:
  • Vasakul pool on video, mis näitab numbri kirjutamist ja on samuti ülekandena YouTubest.
  • Keskmises osas on ette antud punktiirjoontega number, mida saab üle kirjutada.
  • Paremal pool on tühi leht, kus saab vaba käega ise kirjutada 
Samuti on üleval vasakus nurgas prügikast, mille kasutamisel kustutatake kogu kirjutatu.

Numbrite kirjutamisel on abiks ruut taustaks.
Numbrite kirjutamise vaade

10. november 2015

Žürii tagasiside autoritele

Esitletud idee äpist, mis aitab harjutuste abil laste kirjatehnikat lihvida, on ilmselgelt vajalik ja kasulik. Hetkel on kõik küll vaid mõtte tasandil, mistõttu ei osanud autorid täpselt selgitada, kuidas plaani ellu viima kavatsetakse hakata. Eksisteerib ka oht, et selle teemaga kaasnev sisuline ja ka tehniline töö võib osutuda autoritele üle jõu käivaks.

Meeskonna koostöö näis toimivat ladusalt. Tõstatud probleem asjalik. Projekti tulem õppeedukust soodustav. Digivahendite kasutamine mitmekesine ja vormistus eeskujulik.
Väga hea koostöö, innustunud tegijad. Juhendaja magistritööga leitud probleem ja analüüsi ja tagasiside põhjal innovaatiline lähenemine. Valmis loovtööd on võimalik rakendada õppetöös. Blogiga on alustatud, rohkem kirjeldada tööprotsessi.

Rollid olid jaotatud. Probleem on aktuaalne ja põhjendatud. Omandati palju uusi teadmisi. Digivahendeid kasutati iseseisvalt, vajati ka juhendaja abi. Töö on uuendusmeelne ja valmistöö oleks rakendatav reaalelus. Vaja tegeleda palju töö vormistusliku poolega. Blogi vajab hetkel palju täiendamist.

4. november 2015

Lahe asi ja ProgeTiiger digiloovtööde võistlus


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus korraldab 2015/2016 õppeaastal digiloovtööde õpilaskonkursi teemal „Maailmariik Eesti“.

Aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeva, konkursiga kutsume üles juba täna välja pakkuma ideid, mis iseloomustavad Eestit maailmariigina ning aitavad meil teiste seas paremini silma paista.

Konkursi eesmärk on anda õppijatele võimalus rakendada põnevaid uuenduslikke ideid ja arendada seeläbi tehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust oma huvidest lähtuvalt.
Digiloovtööde võistlusele ootame kuni viieliikmelisi võistkondi vanuses 5-20 eluaastat. Osaleda saab kahes võistlusarvestuses:

  • Lahe Asi (animatsioon, videofilm, digitaalne õppematerjal või tikkimismasinaga loodud käsitööese)
  • ProgeTiiger (arvutimäng, mobiilne äpp, elektrooniline muusikapala või 3D -tehnoloogiaga loodud töö)
Tähelepanu!Konkursitööde registreerimine maakondlikesse eelvoorudesse on juba alanud!
Seda saab teha aadressil konkursiveeb.hitsa.ee


Maakondlike eelvoorude registreerimise tähtaeg on 10. november 2015. Maakonna voorudes osalema ei pea, võib esitada konkursitöö alles lõpptähtajaks (29.02.16), kuid eelvoorud annavad õpilastele võimaluse esitleda oma konkursitöö ideid ja plaane ning saada ekspertidelt tagasisidet töö edasiarendamiseks.
Loe lähemalt maakondlikest eelvoorudest >>