10. november 2015

Žürii tagasiside autoritele

Esitletud idee äpist, mis aitab harjutuste abil laste kirjatehnikat lihvida, on ilmselgelt vajalik ja kasulik. Hetkel on kõik küll vaid mõtte tasandil, mistõttu ei osanud autorid täpselt selgitada, kuidas plaani ellu viima kavatsetakse hakata. Eksisteerib ka oht, et selle teemaga kaasnev sisuline ja ka tehniline töö võib osutuda autoritele üle jõu käivaks.

Meeskonna koostöö näis toimivat ladusalt. Tõstatud probleem asjalik. Projekti tulem õppeedukust soodustav. Digivahendite kasutamine mitmekesine ja vormistus eeskujulik.
Väga hea koostöö, innustunud tegijad. Juhendaja magistritööga leitud probleem ja analüüsi ja tagasiside põhjal innovaatiline lähenemine. Valmis loovtööd on võimalik rakendada õppetöös. Blogiga on alustatud, rohkem kirjeldada tööprotsessi.

Rollid olid jaotatud. Probleem on aktuaalne ja põhjendatud. Omandati palju uusi teadmisi. Digivahendeid kasutati iseseisvalt, vajati ka juhendaja abi. Töö on uuendusmeelne ja valmistöö oleks rakendatav reaalelus. Vaja tegeleda palju töö vormistusliku poolega. Blogi vajab hetkel palju täiendamist.

4. november 2015

Lahe asi ja ProgeTiiger digiloovtööde võistlus


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus korraldab 2015/2016 õppeaastal digiloovtööde õpilaskonkursi teemal „Maailmariik Eesti“.

Aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeva, konkursiga kutsume üles juba täna välja pakkuma ideid, mis iseloomustavad Eestit maailmariigina ning aitavad meil teiste seas paremini silma paista.

Konkursi eesmärk on anda õppijatele võimalus rakendada põnevaid uuenduslikke ideid ja arendada seeläbi tehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust oma huvidest lähtuvalt.
Digiloovtööde võistlusele ootame kuni viieliikmelisi võistkondi vanuses 5-20 eluaastat. Osaleda saab kahes võistlusarvestuses:

  • Lahe Asi (animatsioon, videofilm, digitaalne õppematerjal või tikkimismasinaga loodud käsitööese)
  • ProgeTiiger (arvutimäng, mobiilne äpp, elektrooniline muusikapala või 3D -tehnoloogiaga loodud töö)
Tähelepanu!Konkursitööde registreerimine maakondlikesse eelvoorudesse on juba alanud!
Seda saab teha aadressil konkursiveeb.hitsa.ee


Maakondlike eelvoorude registreerimise tähtaeg on 10. november 2015. Maakonna voorudes osalema ei pea, võib esitada konkursitöö alles lõpptähtajaks (29.02.16), kuid eelvoorud annavad õpilastele võimaluse esitleda oma konkursitöö ideid ja plaane ning saada ekspertidelt tagasisidet töö edasiarendamiseks.
Loe lähemalt maakondlikest eelvoorudest >>